De uitgeverij en de auteur zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade (lichamelijk, geestelijk of enige andere vorm van schade) als gevolg van mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op deze website.
De missie en mening op deze website is de persoonlijke visie en mening van de auteur die aangeboden wordt ter individuele oordeelsvorming van de lezer. De informatie op deze website dient uitsluitend ter informatie en stimulans tot het nemen van acties en stappen naar je doelen.